Leasing - korzyści, możliwości i aspekty podatkowe

Leasing to sposób na zakup majątku firmowego.

Jakie korzyści daje ten sposób finansowania?

Co możesz sfinansować leasingiem?

Najczęściej finansowane przedmioty leasingu firmowego to: samochody, inne środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt IT, nieruchomości i in.

Samochód w leasingu a podatki

Od zmian przepisów w 2019 r. limit kosztów podatkowych leasingu samochodu osobowego to 150 000 zł, przy czym dla samochodów elektrycznych kwota ta wynosi 225 000 zł. Dla samochodów droższych limit kosztów podatkowych uwzględnia się proporcji w jakiej kwota 150000 zł / 2250000 zł  pozostaje do wartości samochodu osobowego.

Samochody używane w sposób mieszany, czyli zarówno do celów firmowych jak i prywatnych podlegają pod dodatkowy limit kosztów podatkowych tj. w zakresie wydatków eksploatacyjnych. Wynosi on 75% kwoty z faktury zakupu np. paliwa, płynu chłodniczego, myjni, przeglądów, serwisu i in.

Co istotne limitowi temu nie podlegają już raty leasingowe które dla samochodu o wartości do  150 000 zł / 225 000 mogą być kosztem podatkowym w całości.

W zakresie VAT, limit odliczenia dla samochodów osobowych wynosi tu 50% kwoty podatku naliczonego na fakturze zakupu.

Aby móc w 100 % zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane
z eksploatacją samochodu i odliczać w całości VAT, należy spełnić kilka warunków:

  1. dokonać zgłoszenia pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na  druku VAT-26 - to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
  2. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
  3. wprowadzić regulamin użytkowania pojazdów w firmie.

Leasing maszyn i urządzeń i in.

Leasing umożliwia zakup maszyn i urządzeń, sprzętu IT i in. bez angażowania na starcie wysokiego kapitału własnego. Zarówno pierwsza wpłata jak i każda rata leasingowa jest kosztem podatkowym
i pozwala odliczać VAT. To z kolei warunkuje niższe podatki.

Po zakończeniu umowy leasingowej, firma wykupuje przedmiot leasingu za niewielką, z góry ustaloną kwotę (chociaż obecnie dostępne są również leasingi z niskim wkładem własnym i niskimi ratami oraz wysoką kwotą wykupu). Cena wykupu zależna jest od wielkości wpłaty początkowej, rat oraz wartości przedmiotu leasingu. Koszt całkowity powinien dawać jasną informację, ile zapłacimy za leasing. I tak np. jeśli suma opłat wynosi  104%, to oznacza, że za przedmiot, którego cena wynosi 100 tys. zł, w leasingu zapłacimy 104 tys. zł, np.: przez trzy lata.

Jakie dodatkowe koszty w leasingu mogą się pojawić?

Przy podpisywaniu umowy leasingu warto zwrócić uwagę na Tabelę Opłat i Prowizji, czyli na dodatkowe opłaty, a mogą to być:

- opłaty manipulacyjne (są to np. odsetki, koszty monitów,  prowizje, koszty zmian harmonogramu, opłaty za zmiany danych firmy, cesję na inny podmiot, za zezwolenie użytkowania pojazdu przez inną osobę, możliwość wyjazdu za granicę, wcześniejsze zakończenie umowy,  udzielenie informacji o leasingobiorcy policji lub innym organom)

- ubezpieczenie (na życie; przedmiotu leasingu - majątkowe, komunikacyjne - OC, AC, NNW dla samochodów, straty finansowej  GAP)

- koszty rejestracji pojazdu

- gwarancje

- opłata za wcześniejsze zakończenie umowy.

Umowa leasingu - co warto wiedzieć?

Warto negocjować warunki umowy leasingowej.

Negocjacji może podlegać:

- cena - koszt leasingu (prowizja, oprocentowanie, opłaty dodatkowe),

- koszt ubezpieczenia - tu warto  uzgodnić, czy jest możliwość zakupu ubezpieczenia w innej firmie niż  wskazana przez leasingodawcę,
- cesja umowy - zazwyczaj  jest ona możliwa,  wiąże się  jednak z opłatą manipulacyjną którą również można wynegocjować.

Istotną  kwestią, wskazaną do ustalenia, są korzyści z podjęcia  współpracy z tą a nie inną firmą leasingową. Można tu bowiem liczyć np. na dodatkowe przywileje, np. niższa cena za ochronę prawną, czy karta paliwowa.



Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.