Cennik i promocje

"Jeżeli coś nie ma ceny, nie ma również wartości" - Albert Einstein


Książki przychodów i rozchodów, Ryczałt ewidncjonowany/ Księgi handlowe (KH) do 25
dokumentów na m-c */dla KH do 20 zapisów księgowych
26-45 szt.
dokumentów
m-c/ dla KH 21-40 zapisów księgowych
46-60 szt.
dokumentów
m-c/ dla KH 41-60 zapisów księgowych **
Po przekroczeniu limitu dokumentów w pakiecie za każdy dodatkowy zapis księgowy***
Pierwszy miesiąc obsługi 1,00 zł/70% ceny dla KH 1,00 zł/70% ceny dla KH 1,00 zł/70% ceny dla KH -
Ewidencja ryczałtowa bez VAT 90,00 zł 120,00 zł
160,00 zł
2,00 zł
Ewidencja ryczałtowa z VAT 115,00 zł 140,00 zł
180,00 zł
4,00 zł
Książka przychodów i rozchodów bez VAT 125,00 zł 160,00 zł 210,00 zł 3,00 zł
Książka przychodów i rozchodów z VAT 140,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 4,00 zł
Księgi handlowe (KH) z ewidencją VAT **** od 380,00 zł od 550,00 zł od 700,00 zł 9,00 zł
Rozliczanie pracownika (składki na ZUS, PIT, wynagrodzenia, deklaracje ZUS) 22,00 zł za osobę

Przy ilości dokumentów:

* do 15 szt. - możliwość dodatkowego rabatu - max do 20% od ceny cennikowej w zależności od branży,
** powyżej 60 szt. - ceny pakietów ustalane indywidualnie w zależności od zakresu usług, branży, rodzaju operacji gospodarczych i ilości zatrudnionych
*** po przekroczeniu limitu dokumentów o ponad 10 szt. przez 3 kolejne m-ce, zmiana pakietu na wyższy w kolejności
**** bez ewidencji VAT - rabat 15%

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą podlegać indywidualnym uzgodnieniom, zależności od ilości dokumentów firmowych, branży, ilości pracowników, zleceniobiorców i zakresu usług.

WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTOCeny usług dodatkowych
Prowadzenie akt osobowych pracowników 15,00 zł za osobę
Rozliczanie umów cywilnoprawnych bez ZUS 15,00 zł za osobę
Rozliczanie umów cywilnoprawnych z ZUS 18,00 za osobę
Wystawienie faktury / noty korygującej przez Księgowego 8/6 zł/szt.
Sporządzenie pisma, wyjaśnienia do US, ZUS, KRS 35,00 zł
Korekta deklaracji VAT,JPK z winy Przedsiębiorcy 60 zł/szt.
Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia (US, ZUS i inne) 15 zł, w tym opłata pocztowa
Przygotowanie dokumentów związanych z wypłatą zasiłku z ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy/pracownika 20,00/25,00 zł,
Roczne sprawozdanie finansowe - KH Kwota średniomiesięcznej opłaty za usługi biura , nie mniej niż 500 zł
Roczne zeznanie podatkowe z tytułu działalności gospodarczej oraz PIT-37, PIT-38, PIT-39 (bez ulg) 50,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg 90,00 zł
Rozliczenie delegacji krajowej 15,00 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej 25,00 zł
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska od 120,00 zł
Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 35,00 zł
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 35,00 zł
Złożenie pierwszego wniosku o refundację PFRON 70,00 zł
Miesięczny wniosek o refundację PFRON 25,00 zł za os.
Aktualizacja VAT-R 50,00 zł
Przygotowanie umowy o pracę wg wzoru MpiPS/informacji o warunkach zatrudnienia 35,00 zł
Rozwiązanie umowy o pracę-sporządzenie wypowiedzenia 30,00 zł
Udzielanie odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników 30,00 zł
Rejestracja MOSS 100,00 zł
Deklaracje MOSS 150,00 zł
Sprawozdanie do GUS od 30,00 zł za sztukę
Roczne deklaracje podatkowe pracowników (PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C) 25,00 zł za sztukę
Dostarczenie dokumentów po 10/ 15 dniu m-ca 25% /50% ceny abonamentu
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 25,00 zł
Przygotowanie wniosku o przywrócenie terminu płatności na ubezpieczenie społeczne
25,00 zł
Rozliczanie różnic kursowych 8 zł /szt.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych powyżej 5 szt. 15 zł za każde kolejne 5 szt
Sporządzenie deklaracji INTRASTAT od 100 zł
Rozliczenie dodatkowego dochodu z najmu lub z innych źródeł przychodów od 35,00 zł
Rozliczanie inwentaryzacji od 100 zł
Wniosek o dotacje z Urzędu Pracy 150,00 zł
Wniosek kredytowy od 75,00 zł
Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych 15,00 zł
Rozliczenie exportu, importu 20,00 zł
Usługi pozostałe ceny ustalane indywidualnie

Wszystkie podane ceny są cenami netto.


Promocje
Pierwszy miesiąc księgowy (dla nowych firm rozliczających się z podatku PIT) – 1,23 zł brutto.

Za polecenie usług biura innym firmom, z którymi biuro podpisze umowę na prowadzenie księgowości, rabat w wysokości 20 % ceny abonamentu przez 2 kolejne miesiące księgowe od każdej poleconej firmy.

Dla klientów zmieniających biuro rachunkowe, rabat 20 % ceny abonamentu przez 2 kolejne miesiące księgowe.
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci etc.);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.