Biuro rachunkowe Index

To Profesjonalna Obsługa księgowa firm online i tradycyjnie

O nas

Biuro Rachunkowe INDEX zapewnia kompleksową obsługę księgowo-podatkową małych i średnich podmiotów o różnym profilu działalności i różnej formie prawnej w tym prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Doświadczenie

Doświadczenie w obsłudze księgowej m. in. firm handlowych, importerów, świadczących usługi budowlane, ubezpieczeniowe, transportowe, doradcze, IT, telekomunikacyjne, fotograficzne, elektroniczne, franczyzowe, sprzedaży internetowej, firm działających w branży pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, i in. pozwala zapewnić rzetelną i kompleksową obsługę Państwa finansów.

Nasze usługi

Usługi dostępne są w dwóch wariantach:

Tradycyjnym

z bezpośrednim kontaktem z księgową i dostarczaniem dokumentów w formie papierowej

Księgowość online

z możliwością zdalnego przekazywania i odbioru dokumentów, dla klientów nastawionych na szybki kontakt i bieżący osobisty dostęp do stanu rozliczeń, z każdego miejsca i o każdej porze

W ramach księgowości, w cenie abonamentu za usługi księgowe użytkownik ma udostępniony m.in.: darmowy program do fakturowania , moduł do zarządzania bazą kontrahentów, monitoring należności i zobowiązań, narzędzia do windykacji należności, narzędzia do prowadzenia gospodarki magazynowej a w razie potrzeby integrację z Allegro i wieloma innymi e-sklepami oraz płatnościami online, w połączeniu z automatycznym przekazywaniem dokumentów sprzedażowych do systemu księgowego biura, i wiele innych funkcji przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyniki podatkowe i bieżące informacje finansowe automatycznie są udostępniane online. Dodatkową ofertą w ramach księgowości zdalnej, jest możliwość założenia bezpłatnego sklepu internetowego połączonego z modułem księgowym online i bezpośrednim automatycznym importem dokumentów sprzedażowych do zaksięgowania.

Na naszym blogu

Ciekawostki, porady, artykuły prawne

2021-09-14

Polski Ład - i co z tą składką zdrowotną ?

Znane są już zapisy Polskiego Ładu w kwestiach podatkowych w tym m.in. dotyczących wysokości i zasad rozliczania składki zdrowotnej i ulg podatkowych.

Czytaj więcej Polski Ład  - i co z tą składką zdrowotną ?

2021-03-05

Leasing - korzyści, możliwości i aspekty podatkowe

Leasing to sposób na zakup majątku firmowego. Jakie korzyści daje ten sposób finansowania?

Czytaj więcej Leasing - korzyści, możliwości i aspekty podatkowe

2021-02-03

Od 15 stycznia 2021 r. małe i średnie firmy mogą składać wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

Mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR.

Czytaj więcej Od 15 stycznia 2021 r. małe i średnie firmy mogą składać wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

2018-11-28

Od 1 stycznia 2019 r. nowa ulga ZUS, czyli mały ZUS dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do CEiDG (wspólnicy spółek cywilnych), których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia

Czytaj więcej Od 1 stycznia 2019 r. nowa ulga ZUS, czyli mały ZUS dla przedsiębiorców o niskich dochodach

2018-11-17

Zmiany w ustawie o PIT i CIT na 2019 dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych

Sejm przyjął nowelizację ustaw podatkowych, wprowadzającą nowe zasady amortyzacji i leasingu samochodów osobowych, a także ich użytkowania.

Czytaj więcej Zmiany w ustawie o PIT i CIT na 2019 dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych

2018-11-17

Uproszczenia dla podatników PIT

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów ma na celu uproszczenie systemu podatkowego dla podatników PIT.

Czytaj więcej Uproszczenia dla podatników PIT

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.