Polski Ład - i co z tą składką zdrowotną ?

Znane są już zapisy Polskiego Ładu w kwestiach podatkowych w tym m.in. dotyczących wysokości i zasad rozliczania składki zdrowotnej i ulg podatkowych.

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się według skali podatkowej nie zmieni się. Nadal będzie to 9% od uzyskanego dochodu, jednak bez możliwości odliczenia jej części od podatku.

Zmieni się natomiast wysokość składki dla firm rozliczających podatek liniowy, ryczałt oraz kartę podatkową:

W tym pierwszym – liniowym, składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% od dochodu, nie mniej jednak niż 9% płacy minimalnej czyli minimum 270 zł w 2022 r.

I tak np. przy dochodzie:

Dla podatników ryczałtowych składka zdrowotna będzie określona jako 9% od przeciętnego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się kartą podatkową.

Podstawą obliczenia 9% składki będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia. I tak np. składki fryzjera, budowlańca czy taksówkarza zmniejszą się względem początkowego projektu prawie o połowę – z ok. 500 do 270 zł.


Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.