Oferta - Księgowość tradycyjna i zdalna

TEST

Zakres finansowo-księgowy

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prowadzenie ksiąg handlowych dla firm mikro, małych i średnich
 • Tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad polityki rachunkowości,
 • Sporządzenie inwentarza i bilansu otwarcia
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Ewidencje i deklaracje VAT, JPK
 • Rejestracja i deklaracje w procedurze OSS
 • Roczne rozliczenia (PIT-11, PIT 36, PIT-36L, PIT 37, CIT-8,) i in. deklaracje, np. PCC
 • Sporządzanie deklaracji na podatki lokalne,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych

Zakres usług kadrowo-płacowych

 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
 • Zgłaszanie i rozliczanie ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Zaświadczenia na potrzeby urzędów, banków itp.
 • Ewidencja urlopów pracowniczych i in. nieobecności
 • Sporządzanie list płac
 • Obsługa umów cywilnoprawnych
 • Obsługa dofinansowań z PFRON
 • Rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń
 • Wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków
 • Sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych

Inne

 • Dla klientów biura bezpłatna pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez urząd skarbowy, ZUS, GUS, PFRON i inne urzędy
 • Terminale płatnicze, w tym bezpłatne - w ramach programu Polska Bezgotówkowa
 • Pomoc w pozyskaniu i rozliczaniu środków na rozpoczęcie działalności i rozwój firmy z UP i UE
 • Dostęp do danych księgowych on line

Nie trać czasu na łamigłówki podatkowe, rzetelne biuro rachunkowe zrobi to za Ciebie.
Ubezpieczenie OC. Księgowość bez wychodzenia z domu.

Wyślij zapytanie o rozliczenia księgowe:

Forma rozliczeń
Płatnik VAT?
TAK NIE
Podane dane chronione są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016