O biurze rachunkowym INDEX

Biuro Rachunkowe INDEX zapewnia kompleksową obsługę księgowo - podatkową małych i średnich  podmiotów o różnym profilu działalności i różnej formie prawnej w tym prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

Doświadczenie w obsłudze  księgowej m. in. firm  handlowych, importerów, świadczących usługi budowlane, ubezpieczeniowe, transportowe, doradcze, IT, telekomunikacyjne, fotograficzne, elektroniczne,  franczyzowe, sprzedaży internetowej, firm działających w branży pośrednictwa finansowego
i ubezpieczeniowego, i in. pozwala zapewnić  rzetelną i  kompleksową obsługę  Państwa finansów.
 
Dla Klientów biura, bezpłatna pomoc w założeniu firmy i wyborze sposobu opodatkowania, doradztwo w tym zakresie i reprezentacja przed urzędami po udzieleniu stosownych pełnomocnictw.
Każdy klient ma zagwarantowane indywidualne podejście w zakresie swoich potrzeb, również w niestandardowych sytuacjach.

Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,  zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonych rozliczeń.  
Po godzinach pracy zapewniona pomoc i kontakt telefoniczny i mailowy a w razie potrzeby również osobisty.


Usługi dostępne są w dwóch wariantach:

Księgowość tradycyjna

Z bezpośrednim kontaktem z księgową i dostarczaniem dokumentów w formie papierowej.


Księgowość online

Z możliwością zdalnego przekazywania i odbioru dokumentów, dla klientów nastawionych na szybki kontakt i bieżący osobisty dostęp do stanu rozliczeń, z każdego miejsca i o każdej porze.
W ramach księgowości online, w cenie abonamentu za usługi księgowe użytkownik ma udostępniony m.in.: darmowy program do fakturowania , moduł do zarządzania bazą kontrahentów , monitoring należności i zobowiązań, narzędzia do windykacji należności, narzędzia do prowadzenia gospodarki magazynowej a w razie potrzeby integrację z Allegro i wieloma innymi e-sklepami oraz płatnościami online, w połączeniu z automatycznym przekazywaniem dokumentów sprzedażowych do systemu księgowego biura, i wiele innych funkcji przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyniki podatkowe

Wyniki podatkowe i bieżące informacje finansowe automatycznie są udostępniane online.
Dodatkową ofertą w ramach księgowości zdalnej, jest możliwość założenia bezpłatnego sklepu internetowego połączonego z modułem księgowym online i bezpośrednim automatycznym importem dokumentów sprzedażowych do zaksięgowania.

Zostań klientem biura Index

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci etc.);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.