Od 15 stycznia 2021 r. małe i średnie firmy mogą składać wnioski o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

Mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR.


Przyznane subwencje, będą mogły być w 100-proc. umarzane w ramach pomocy branżom, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z COVID-19. Umorzenie nastąpi po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.


W serwisach transakcyjnych banków w Polsce znajdują się wnioski elektroniczne, umożliwiające ubieganie się o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Chodzi tu o firmy działające pod wskazanymi w tarczy - 45 kodami PKD. Są to m.in.  restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także  drukarnie, introligatornie i firmy z sektora edukacji.


Pomoc skierowana jest zarówno dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób jaki i małych i średnich - zatrudniających od 10 do 249 pracowników.


Warunki jakie należy spełniać ubiegając się o pomoc z tej tarczy  to m. in.: prowadzenie firmy pod danym kodem PKD, spadek przychodu o co najmniej 30 % w 2020 w stosunku do odpowiednich okresów  (IV-XII lub w IV kwartał ) 2019.


Kwota  subwencji zależy od wielkości spadku przychodów i wynosi: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów powyżej 60 proc.


Możliwość umorzenia do 100 proc. będzie zależna od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.


Wnioski o subwencję finansową przyjmowane są od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

   

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.