Zmiany w ustawie o PIT i CIT na 2019 dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych

Sejm przyjął nowelizację ustaw podatkowych, wprowadzającą nowe zasady amortyzacji i leasingu samochodów osobowych, a także ich użytkowania.


Limit 150 tysięcy

Nowe przepisy wprowadzają limit 150 tys. zł  dla kosztów amortyzacji,   leasingu oraz długoterminowego wynajmu samochodów. Wydatki dla samochodów o wartości powyżej 150 tys. zł nie będą mogły być zaliczane w całości do kosztów podatkowych, a tym samym obniżać podatku. Dotyczy to również ubezpieczenia AC. Dotychczasowy limit został więc podwyższony z 20 tys. euro do 150 tys. zł, jednak będzie on dotyczył (co jest nowością) również rat z tytułu leasingu oraz abonamentu za wynajem długoterminowy.

Co oznacza dla podatnika ?

 W przypadku samochodu o wartości do 150 tys. zł, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć w całości do kosztów, zarówno amortyzację, jak i wydatki z tytułu leasingu oraz najmu, a także koszt zakupu ubezpieczenia. W przypadku zaś samochodu o wyższej wartości, do kosztów podatkowych można będzie zaliczyć wydatki tylko do kwoty 150 tys. zł. Dotyczy to amortyzacji, rat leasingowych oraz abonamentu za wynajem, a także (powiązanego z ceną auta) ubezpieczenia AC, które, tak jak obecnie - trzeba będzie rozliczać proporcjonalnie. Zgodnie z przyjętym projektem, nowe zasady mają obowiązywać od początku 2019 r., ale osoby, które, wyleasingują lub wynajmą samochód wcześniej, tj. przed 01.01.2019,  mają zachować obecne prawa zaliczania ww. wydatków w całości do kosztów podatkowych do dnia 31.12.2020 r.

Nowe ograniczenia dotyczą również wydatków eksploatacyjnych

Projekt przyjęty przez Sejm ogranicza również koszty podatkowe wydatków eksploatacyjnych (paliwo, opłaty za autostradę i parkingowe , myjnie, zakup
i wymina opon, serwisy). Przedsiębiorcy wykorzystujący auta  zarówno w działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych, będą mogli zaliczyć w koszty tylko część poniesionych wydatków. Analogicznie do zasad  ustawy
o VAT, także w przypadku podatków dochodowych ważne ma być, czy samochód firmowy wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej, czy także do celów prywatnych.

Prawo zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Analogicznie do VAT, podatnik będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu - kilometrówkę, potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).


Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.