Leasing z Gwarancją Zwrotu

Leasing z Gwarancją Zwrotu

Leasing z Gwarancją Zwrotu samochodu i rozliczenia umowy w dowolnym momencie jej trwania, bez dodatkowych kar czy opłat oraz konieczności zapłaty wszystkich pozostałych opłat leasingowych.

Korzystaj z leasingu bez zbędnego ryzyka i groźnych konsekwencji! Poczuj się bezpiecznie i wygodnie w każdej chwili trwania umowy, bez względu na to, czy Twoja firma dynamicznie się rozwija czy dotknął ją gospodarczy kryzys lub inne trudne do przewidzenia okoliczności (jak te z COVID-19):


  • Możesz zrezygnować z umowy w dowolnym momencie i zwrócić samochód bez konieczności zapłaty pozostałych opłat (miesięcznych rat i wykupu końcowego),
  • Pomożemy Ci szybko sprzedać samochód i w całkowicie transparentny sposób rozliczymy umowę,
  • Przy rozliczeniu nie zapłacisz odsetek od niespłaconych rat leasingowych i wykupu – weźmiemy pod uwagę tylko kapitał pozostały do spłaty.
Zwróć uwagę na opłaty z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy z tabeli opłat i prowizji. Firmy leasingowe mogą pobrać opłatę już za samą informację o wysokości pozostałego zobowiązania lub zmiany harmonogramu płatności. 

W leasingu z gwarancją zwrotu - ten problem Cię nie dotyczy!

Ważną cechą jest też fakt, że za sprzedaż zwróconego auta, możesz otrzymać jeszcze... zwrot gotówki!

Sprawdź jakie korzyści osiągniesz korzystając z umowy standardowego leasingu operacyjnego, a nowym leasingiem z gwarancją zwrotu.

Przedstawiamy dwie symulacje:

Pierwsza dotyczy rezygnacji z umowy leasingu auta po 12 miesiącach umowy (czyli przed upływem ustawowych 24 miesięcy leasingu).

Druga, tego samego samochodu, ale po 24 miesiącach trwania umowy.


Przykładowa kalkulacja leasingu operacyjnego i z możliwością zwrotu

Marka/model: Skoda Octavia 1,5 TSI GPF ACT Ambition
Rok produkcji 2020
Cena samochodu netto zł 78300
VAT 23,00%
Cena samochodu brutto zł 96309
Okres leasingu w miesiącach 48

Harmonogram opłat leasingowych
Tytuł płatności % wartości zł Netto zł VAT zł Brutto zł
Opłata wstępna 15,00% 11745,00 2701,35 14446,35
Miesięczna rata 1,9917% 1559,50 358,69 1918,19
Kwota wykupu 1,00% 783,00 180,09 963,09
Suma rat 111,60% 87384,05 20098,33 107482,38

Przykład 1: zwrot samochodu po 12 mies. umowy
Standardowy leasing operacyjny Leasing z gwarancją zwrotu
Suma wszystkich opłat leasingowych do momentu rezygnacji z umowy 37464,59 37464,59
Ilość rat pozostałych do spłaty 36 36
Kwota pozostała do spłaty ( brutto)

70017,80 63313,54
Opłata z tyt. wcześniejszego zakończenia umowy z tabeli opłat i prowizji (brutto) 1230,00 0,00
Szacunkowa wartość rynkowa pojazdu w momencie zwrotu (wycena rzeczoznawcy) 74000 74000
Wymagana kwota do zapłaty przez klienta w momencie wcześniejszego zakończenia umowy 74000 0
Wartość sprzedaży auta 72300 72300
Końcowe rozliczenie umowy - kwota zwrotu dla klienta (brutto) 0 8986,46
Łącznie poniesione przez leasingobiorcę wydatki w trakcie i po wcześniejszym zakończeniu umowy 40394,59 28478,12
Różnica wydatków na korzyść leasingu z Gwarancją Zwrotu - kwota brutto
11916,46
Procentowa różnica wydatków na korzyść leasingu z Gwarancją Zwrotu
12,37


Przykład 2: zwrot samochodu po 24 mies. umowy
Standardowy leasing operacyjny Leasing z gwarancją zwrotu
Suma wszystkich opłat leasingowych do momentu rezygnacji z umowy 60482,82 60482,82
Ilość rat pozostałych do spłaty 24 24
Kwota pozostała do spłaty ( brutto)

46999,56 43088,65
Opłata z tyt. wcześniejszego zakończenia umowy z tabeli opłat i prowizji ( brutto) 1230,00 0,00
Szacunkowa wartość rynkowa pojazdu w momencie zwrotu (wycena rzeczoznawcy) 67000 67000
Wymagana kwota do zapłaty przez klienta w momencie wcześniejszego zakończenia umowy 46999,56 0
Wartość sprzedaży auta 65800 65800
Końcowe rozliczenie umowy - kwota zwrotu dla klienta ( brutto) 0 22711,35
Łącznie poniesione przez leasingobiorcę wydatki w trakcie i po wcześniejszym zakończeniu umowy 42912,38 37771,47
Różnica wydatków na korzyść leasingu z Gwarancją Zwrotu - kwota brutto
5140,92
Procentowa różnica wydatków na korzyść leasingu z Gwarancją Zwrotu
5,34

Gubisz się w ofertach leasingowych? - dopasujemy ją do Twoich potrzeb, w tym również z możliwością zwrotu oraz - na start - dla nowych firm.

Zadzwoń: 606-238-984
Lub wyślij zapytanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Rachunkowe INDEX powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie mailowo na adres biuro@index-rachunkowe.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce Kontakt.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar,
oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci etc.);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.